ittera_logo_little        qui som   valors   visió global   proposta   consorci

La proposta de valor d’Itteria es reforça en la naturalitat de la pròpia unió, formant-se com la unió empresarial TIC pionera en el teixit català i reafirmant el seu compromís amb la Generalitat de Catalunya i el sector públic en l’àmbit de la transformació, l’aprovisionament i el manteniment d’aplicacions, tot innovant.

  Els nostres 7 compromisos      
 

INNOVACIÓ: Itteria aplica la innovació com una palanca de transformació per al desenvolupament empresarial i diferenciació competitiva sectorial. Oferim les solucions més avançades en entorns tecnològics de desenvolupament i manteniment SAP, Microsoft, Java, Adobe, Vmware, Oracle, Cloud...

PROXIMITAT: Itteria aporta un fort coneixement i proximitat en el procés de transformació, traduint-se en una alta operativitat i capacitat de decisió, anticipació i reacció. Itteria implantarà una Software Factory de proximitat, a Catalunya, per donar servei a la Generalitat i als clients nacionals i internacionals de Seidor, Aventia i Nexica i la resta de socis del Consorci Itteria.

SERVEI: Itteria disposa de més de 2.100 professionals altament qualificats. Les nostres competències en serveis passen per optimitzar els costos operatius a través de l'explotació i/o externalització d’aquests, apostant per la provisió d’aplicacions en mode pagament per ús i recolzant-nos en models de Cloud Privat Virtual.

ESPECIALITZACIÓ: Itteria centra la transformació del negoci amb capacitats específiques i diferencials, tant sectorials -AAPP, GGCC, Utilities, Banca, Educació, Turisme, Gran Consum, Salut, Pimes-; com competencials -QA (Qualitat i Testing Aplications), eBusiness/Portals, PPM, Cloud, M2M-. A més de gaudir d’acords exclusius de col•laboració amb Microsoft, per crear una base de negoci TIC des de Catalunya fins al Món...

 

ÈXIT: Itteria es troba recolzada per destacades experiències i referències empresarials, tant en l’Administració Pública, com en grans companyies i sectors. Més de 700 clients actius demostren el nostre compromís

QUALITAT: Itteria es troba en un procés de millora contínua de la qualitat: ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005, CMMi nivell 2, ISO 27000, ISO/IEC 9001:200, ISO/IEC 20000, UNE 166.002:2006, PMI, IIBA, ITIL.

ÈTICA: Itteria constitueix un conglomerat d’alt valor i referent, amb la creació d’un Consorci d’Empreses que generarà una contractació preferent, ètica i sostenible, amb gran aportació al sector TIC català i a la generació tractora d’ocupació de Catalunya.

 
Segueix-nos a:   contactar - ©2011 itteria