ittera_logo_little         qui som   valors   visió global   proposta   consorci

Els nostres objectius es basen en aportar solucions útils, innovadores i eficients per transformar el servei de l'Administració Pública, aconseguir ratis d'eficiència en l'entorn del 30% el primer any, i créixer com a companyies fruit de la comercialització i capitalització de les solucions i iniciatives proposades

  Transformació   Capitalització  
Transformar Innovant Exportar Innovació
Transformar innovant és el nostre lema i proposta de transformació, i es basa en dos models: compra innovadora i industrialització d’aplicacions. La nostra proposta pretén transformar l’Administració amb una optimització de costs destacable. Per això apostem per models de provisió de pagament per ús, recolzats en el Cloud Privat Virtual. Exportar innovació és el nostre compromís ferm. La nostra visió no es centra exclusivament amb la transformació de l’Administració Catalana, sinó que va més enllà. Tenim l’oportunitat de contribuir a què Catalunya esdevingui un punt referent en innovació en el marc dels serveis. Per això, les nostres iniciatives són totalment offering per a altres AAPP i territoris. La nostra estratègia és portar la nostra proposta de Catalunya al Món.
Inversió  
Invertir en Innovació  
Invertir en innovació és una de les prioritats de la nostra proposta. Hem arribat a un compromís per la creació d’una Software Factory a Catalunya que doni servei a la Generalitat i als nostres clients nacionals i internacionals i del Consorci. Aquesta iniciativa esdevindrà el focus de generació d’idees i projectes, contribuirà de forma natural a la contractació preferent, ètica i sostenible.  
  contactar - ©2011 itteria