ittera_logo_little         qui som   valors   visió global   proposta   consorci

L’estratègia d’aliances reforça el nostre convenciment que la cooperació és la via única per construir un sector amb una posició de lideratge dins l’economia catalana, fer de Catalunya un país líder en TIC. Fomentarem una contractació preferent, ètica i sostenible

 

Una Decidida Estratègia d’Aliances

     
 

Per això implementem l’estratègia amb la creació d’un Consorci d’Empreses que té com a missió l’aportació de valor de les empreses de serveis TIC del teixit català a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’àmbit de l’aprovisionament i el manteniment d’aplicacions, com a palanca de projecció d’aquestes empreses a altres àmbits (clients i geografies) i assegurar la sostenibilitat i l’empenta.

La nostra estratègia d’aliances passa pel convenciment de que la cooperació entre empreses és una de les claus per a construir un sector amb una posició de lideratge dins de l’economia catalana, fer de Catalunya un país líder en TIC.

Tenim la capacitat i la voluntat per liderar i una actitud valenta i decidida per fer-ho.

 

El suport del Consorci ens donarà la capacitat de lideratge per a que hi hagi un competidor català de referència en el sector TIC, amb forta presència internacional. Els principals eixos estratègics d’aquesta iniciativa són:

· Posicionament: volum i presència

· Innovació

· Internacionalització

· Cooperació per a l’enfortiment i la competitivitat

 
  contactar - ©2011 itteria